“अन्जान साथी प्रेम अनि पुन्: साथी"

च्याट गर्दै जादा एकदिन एकजना एउटा पहिला सङ्है पढ्एको केटिसँग परिचय भयो च्याटकै क्रममा उनि र म मिल्ने साथी भयौ | म उनको कुराहरु एकदमै सकारात्मक भेट्थे | उनको सोच एकदमै .....

View More